Visie

Wat maakt Joost nu anders dan andere bakkers? Waarschijnlijk zijn het ideeën die zo spontaan in het hoofd van chef Richard ontstaan. En als hij eenmaal enthousiast is en zijn team meesleept in zijn vernieuwingsdrang dan is de kans groot dat er ook iets moois uitrolt. Want in de bakkerij zijn mensen aan het werk die een prachtige vertaalslag kunnen maken naar de uitvoering van de ideeën in lekkere producten. En ook in de winkel en het lunchlokaal zijn ze niet bang om hun creativiteit te gebruiken.

Gelukkig komen er voldoende mensen langs die genieten van al het lekkers en als ze ideeën hebben dan weten ze dat ze altijd welkom zijn om die te droppen bij ons team. En het team blijft luisteren, ook als iets eens niet in de smaak valt, want smaken verschillen en niet open staan voor verbeteringen, zou toch jammer zijn!