Missie

Brood is broodnodig.. brood speelt een grote rol in ons eetpatroon. Steeds meer mensen gaan bewuster met hun eetpatroon om en letten erop welke voedingstoffen ze binnen krijgen. Wij respecteren elke zienswijze en proberen aan vele wensen te voldoen. Zo bakken we de klassieke broden, die altijd nog 8 uren mogen rijzen met zoveel mogelijk eerlijke grondstoffen. Daarnaast kennen we speld- en desemvarianten waarvan het proces wat langer duurt.

Taart en een koekje bij de koffie zet luister bij, zoals dat zo mooi wordt gezegd. Geen verjaardag zonder gebak, geen bruiloft zonder taart. Dus bij feest hoort taart! Maar ook kan iets lekkers bij de koffie troost bieden, een blijk geven van genegenheid of waardering. Zo proberen we vanachter onze ovens met de pieken en dalen van het leven mee te bewegen; waar de ene keer een schaterlach, vreugdesprong of een schouderklop bij past en de andere keer gepaste stilte.

In onze winkels, lunchlokalen en op terrassen mag iedereen, maar dan ook iedereen, zich een welkome gast voelen. We luisteren naar suggesties, wensen en verbeterpunten en overwegen op een eerlijke manier of wij dit mee kunnen nemen in de toekomst. We delen onze liefde voor lekkers graag op zo’n manier, dat elke gast zich gewaardeerd voelt.